define in arduino

Define# در‌ آردوینو

define به برنامه‌نویس این امکان را می‌دهد که قبل از کامپایل کردن برنامه، به یک مقدار ثابت، نامی را اختصاص دهد. ثابت‌هایی که با استفاده از define تعریف می‌شوند، هیچ فضایی از حافظه‌ی برنامه‌ی روی چیپ را اشغال نمی‌کنند.

ادامه مطلب