شبیه سازی مدباس

شبیه سازی مدباس به صورت مجازی روی کامپیوتر

در چند پست قبل‌تر، توضیحاتی درباره‌ی مدباس داده شد. از آنجا که ممکن است که همه‌ی ما به تجهیزات دارای مدباس دسترسی نداشته باشیم، این آموزش درباره‌ی شبیه‌سازی مدباس در فضای مجازی و در بستر سریال و شبکه است.

ادامه مطلب