فناوری FOMO

فناوری FOMO جهشی در زمینه بینایی ماشین

مدل FOMO (Faster Object, More Object) باهدف کاهش نیاز سخت‌افزاری پردازش‌های تشخیص اشیاء و همچنین بهبود کارایی آن‌ها، به‌خصوص در کاربردهای با منابع محدود (سیستم‌های Embedded) طراحی‌شده است. طبق ادعای شرکت سازنده، فناوری FOMO تا 30...

ادامه مطلب