نسل سوم جی پی اس

ماهواره GPS III

خرید 22 ماهواره GPS III از شرکت Lockheed Martin توسط نیروی هوایی ایالت متحده: Lockheed قراردادی با نیروی هوایی ایالات متحده برای خرید 22  GPS امضا کرد. مبلغ این قرارداد رقمی بالغ بر 7.2 بیلیون دلار است. GPS III چیست ؟ هیر وی...

ادامه مطلب