long در آردوینو

long در آردوینو

متغیرهای long در آردوینو ، متغیرهای گسترش‌یافته (از نظر اندازه) برای ذخیره‌ی اعداد هستند. این نوع‌داده، 32 بیت (4 بایت) از 2,147,483,648- تا 2,147,483,647 را در خود ذخیره می‌کند. اگر مشغول انجام محاسبات با اعداد صحیح (integers)...

ادامه مطلب