Alphanumeric LCD with STM8

آموزش میکروکنترلر STM8 قسمت 11: LCD کاراکتری

آموزش میکروکنترلر STM8 قسمت یازدهم LCD کاراکتری ;سیسوگ در قسمت دهم آموزش میکروکنترلر STM8  برنامه‌ای با استفاده از بیپر (Beeper) را آموزش داد. تا این مرحله با همراهی سیسوگ در مجموعه مقالات آموزش میکروکنترلر STM8 برنامه‌های مختلفی را با STM8 ایجاد کردید. در این قسمت سیسوگ قصد ...

ادامه مطلب