اکسس کنترل با RFID

راه اندازی RC522 RFID Reader با استفاده از Arduino

در این مقاله می‌خواهیم نحوه استفاده از RFID ریدر مدل RC522 را بیان کنیم. با سیسوگ همراه باشید تا با مشخصات این RFID بیشتر آشنا شوید و هم‌چنین نمونه پروژه‌ای از آن با استفاده از آردوینو را ببینید. RFID: در واقع RFID کلمه اختصاری ...

ادامه مطلب