ریدایرکت printf و scanf به کمک USART در STM32 | آموزش قسمت چهاردهم STM32 با توابع LL

ریدایرکت printf و scanf به کمک USART در STM32 | آموزش قسمت چهاردهم STM32 با توابع LL

در بخش‌های هشتم و نهم، به ترتیب با نحوه ارسال و دریافت اطلاعات توسط واحد USART آشنا شدیم و در قسمت قبلی هم با Timer-Input capture آشنا شدیم. در این بخش، می‌خواهیم واحد USART بورد Blue Pill را راه‌اندازی کنیم و ریدایرکت Printf و Sc...

ادامه مطلب