NB-IOT-BC95-Sisoog

دانلود وبینار شرکت کویکتل Quectel با موضوع NB-IOT

چندی پیش پستی در مورد NB-IOT منتشر و یکی از ماژول‌های شرکت کویکتل BC95 که یکی از شرکت‌های پیشرو در این حوزه قلمداد می‌شود را معرفی نمودیم. در پستی دیگر، وضعیت NB-IOT در ایران را نیز بررسی نمودیم که در آن پست اشاره کردیم که اپراتو...

ادامه مطلب

SC20 ماژول کویکتل

بررسی ماژول SC20 کویکتل Quectel

بررسی ماژول SC20 کویکتل Quectel یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه ماژولهای GSM/GPRS, UMTS/HSPA/(+), LTE and GPS GNSS  بی شک شرکت کویکتل می باشد. محصولات این شرکت در زمینه بحث اینترنت اشیاء مانند NB-IOT نیز باعث شده این شرکت به ع...

ادامه مطلب