آموزش آلتیوم دیزاینر_ساخت کتابخانه

قسمت نهم: ساخت کتابخانه (شماتیک)

در قسمت هشتم ( ابزار های محیط PCB در آلتیوم دیزاینر ) آموزش آلتیوم دیزاینر ابزارهای محیط PCB را معرفی کردیم. در این قسمت می‌خواهیم ایجاد پروژه کتابخانه و ساخت شماتیک قطعه در کتابخانه آلتیوم دیزاینر (Schematic Library) را آموزش دهی...

ادامه مطلب