آموزش میکروکنترلر STM32

قسمت نهم: وقفه خارجی (EXTI)

سیسوگ در قسمت هشتم  آموزش میکروکنترلر STM8 سیستم کلاک میکروکنترلر را آموزش داد. در این قسمت از آموزش میکروکنترلر STM8 قصد دارد وقفه خارجی را توضیح دهد. با سیسوگ همراه باشید. وقفه خارجی یکی از ویژگی های اضافه شده به GPIO ها در حال...

ادامه مطلب

قسمت چهارم: STM8 CubeMX

سیسوگ درقسمت سوم کامپایلر و پروگرامر مورد نیاز برای کار با میکروکنترلر STM8  را معرفی نمود. برای برنامه‌نویسی میکروکنترلر STM8 از زبان برنامه‌نویسی C در محیط نرم‌افزاری STVD استفاده می‌شود که برای کامپایل کردن کد نوشته شده برای می...

ادامه مطلب