عکس کاور خود را تغییر دهید
aidinism
عکس کاور خود را تغییر دهید
آیدین اسلامی آیدین اسلامی، طراح و توسعه دهنده نرم افزار ، تولید کننده و مجری برنامه های علمی و آموزشی، ساکن کالیفرنیا در آمریکاست.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است