عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
به صورت تخصصی 14 ساله در زمینه طراحی بردهای high tech فعالیت دارم و دوره های آموزشی هم در این زمینه برگزار میکنم. با خیلی از مجموعه ها و شرکت ها همکاری و ارتباط دارم...
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است