عکس کاور خود را تغییر دهید
Gunner
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد 8 اسفند 66 هستم از هنرستان الکترونیک شروع کردم و کارشناسی مهندسی کنترل وابزاردقیق و نهایتا کارشناسی ارشد مهندس کنترل در حال حاضردرشرکت سیمان شاهرود قسمت ابزاردقیق مشغول هستم
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است