عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
embedded system, Signal processing in fpga
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.