عکس کاور خود را تغییر دهید
Rich_Dad
عکس کاور خود را تغییر دهید
R&D، طراحی و بومی سازی، بهینه سازی و تولید سیستم ها ومحصولات الکترونیکی وکنترلی، با توجه به تکنولوژی روز و نیاز تولیدکنندگان میهن عزیزمان ایران در حوزه های تجاری، صنعتی و پزشکی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.