عکس کاور خود را تغییر دهید
Rich_Dad
عکس کاور خود را تغییر دهید
طراحی،بومی سازی، بهینه سازی و تولید سیستم هاومحصولات الکترونیکی وکنترلی،با توجه به تکنولوژی روز و نیاز تولیدکنندگان میهن عزیزمان ایران درحوزه های تجاری،صنعتی و تجهیزات پزشکی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.